hidden
Giới thiệu sách chủ đề "Hồ Chí Minh - Một huyền thoại kỳ vĩ"hidden
Các em học sinh thân mến! Là một nhà yêu nước, một chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, một nhà thơ, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại của dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, đã để lại cho chúng ta những lời nói, câu văn có nội dung bất hủ về chủ nghĩa yêu nước, về sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, về Đảng lãnh đạo, về đạo đức cộng sản, … Trong rất nhiều lĩnh vực thực tiễn và lý luận cách mạng, xây dựng con người mới, xã hội mới, nền văn hóa mới, trong những trước tác của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu những tư tưởng, những luận điểm mà ngày nay đang trở thành những lời dạy, bài học cho nhiều thế hệ. Nhân kỉ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám, tổng khởi nghĩa giành chính quyền (19/8/1945 - 19/8/2014 và Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2014); hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thư viện trường xin giới thiệu với các em một số tác phẩm về Hồ Chí Minh. Qua các tác phẩm này, chúng ta sẽ tiếp nhận được thêm những điều mới lạ vô cùng hấp dẫn và bổ ích, qua đó, tự bồi đắp cho mình giá trị tinh thần cao quý, để sống, học tập và làm việc theo tấm gương của Người. Các tác phẩm được giới thiệu trên bảng giới thiệu sách của thư viện, mời các em đến thư viện tìm đọc./. hidden